aan het laden...

De familie Clant in de Groninger Ommelanden

In de 17e en 18e eeuw werd het openbare leven in de Ommelanden gedomineerd door een handvol adellijke families. Adellijke geslachten als Lewe, Clant, Van Ewsum, De Mepsche, Ripperda, Rengers, […]

In de 17e en 18e eeuw werd het openbare leven in de Ommelanden gedomineerd door een handvol adellijke families. Adellijke geslachten als Lewe, Clant, Van Ewsum, De Mepsche, Ripperda, Rengers, Coenders, Tjarda van Starkenborgh, Alberda en Van In- en Kniphuizen bezaten vaak meerdere adellijke landhuizen (in Groningen ‘borgen’ genoemd), waaraan veelal uitgestrekte landerijen waren verbonden. Karin Zuiderhoek vertelt aan de hand van familieportretten over het leven en de verdiensten van de verschillende leden van het geslacht Clant.

De familie Clant in de Groninger Ommelanden