aan het laden...

Spinnen met bot, weven met planten

Textiele werkvormen vanaf de eerste wierdebewoners Bij vrijwel elke opgraving in het wierdengebied worden spinsteentjes en vaak ook weefgewichten gevonden. Ook bij de laatste opgraving eind 2023, werden ze bij […]

Textiele werkvormen vanaf de eerste wierdebewoners
Bij vrijwel elke opgraving in het wierdengebied worden spinsteentjes en vaak ook
weefgewichten gevonden. Ook bij de laatste opgraving eind 2023, werden ze bij
Adorp gevonden door de archeologen van MUG.
Naast de vele spinklosjes en weefgewichten, zijn er ook andere voorwerpen die
aangeven dat er textiel werd gemaakt, zoals benen naalden, wolkammen,
weefzwaarden en spoelen.
In deze tentoonstelling laat Museum Wierdenland zien wat er gevonden is aan
materialen waarmee textiel gemaakt werd en welke technieken men gebruikte. Ook
is er archeologisch textiel te zien.
De archeologische spinschijfjes wijzen op het spinnen van garen, de weefgewichten
op weven. We vragen in het bijzonder aandacht voor twee technieken om textiel te
maken die tot voor kort onbekend waren: NAALDBINDEN en SPRANG. In de
expositie worden deze technieken uitgelicht. Veel prehistorisch textiel waarvan men
eerst dacht dat het gebreid was, bleek door middel van naaldbinden gemaakt te zijn.
Van de tweede prehistorische techniek, sprang, zijn nauwelijks vondsten bekend
doordat zowel het werktuig als de gebruikte garens vergankelijk zijn.
We zijn verheugd dat we ook de oudste gevonden breiwerken uit de stad Groningen
kunnen laten zien. Het kousje en de want uit de gracht van Alfa en de
‘Preadiniusbaret’ uit de beerput van de Latijnse school.

Spinnen met bot, weven met planten