aan het laden...

Over Da’s Ja Goud

Wij zijn Da’s Ja Goud, een stichting gericht op het versterken van de reputatie van Het Hogeland en Noordelijk Ommeland onder bewoners, bezoekers en bedrijven. We gidsen deze doelgroepen door het unieke aanbod van de Noord-Groningen. Dat doen we door de inzet van het vrij verkrijgbare maandelijk magazine de Da’s Ja Goud Uitagenda en digitale media zoals deze website en onze social media, Facebook, Instagram en Twitter.

De organisatie

Onze stichting is opgericht in 2023, onder de naam Da’s Ja Goud. Deze organisatie kwam voort uit een overname van voormalig eigenaar Swanny Beukema die Da’s Ja Goud in 2010 is gestart. Swanny heeft het fundament gelegd en wij zijn vereerd dat we er verder op mogen bouwen. In januari 2023 heeft ze Das Ja Goud overgedragen en zijn we verder gegaan als stichting.

De stichting heeft een team van gepassioneerde medewerkers die zich vol inzetten voor regio tussen stad en wad. Onze organisatie kenmerkt zich door een open cultuur en informele werksfeer, waar volop ruimte is je talenten te benutten.

Onze organisatie richt zich op een grote verscheidenheid aan bezoekers aan de regio en alle oude en nieuwe bewoners.

Onze missie

We dragen bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en welvarendheid van een duurzaam en inclusief Noord-Groningen, door het bouwen van een goede culturele reputatie en het gidsen van bewoners, bezoekers en bedrijven.

Onze aanpak

Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit:

  • Inspireren, informeren en activeren van onze lezers
  • Het vertellen van het juiste verhaal, via het juiste kanaal, naar de juiste persoon, op het juiste moment
  • waarde bieden voor onze adverteerders en sponsoren zonder wie Da’s Ja Goud niet mogelijk is.

Onze doelgroepen

Bewoners

Onze doelgroep bewoners omvat de huidige inwoners en nieuwkomers (nationaal en internationaal). De ambitie richting bewoners is gericht op het ontdekken van onze regio en elkaar, met bijzondere aandacht voor het diverse (multi) culturele aanbod. We gidsen naar bekende en minder bekende plekken.

We werken aan een inclusieve regio waarin alle Groningers zich aangesproken voelen. Onze aanpak is regio breed op het gebied van ontdekken, recreëren, cultuur en beleven. We werken aan verbinding door het stimuleren van ontmoeting en dialoog.

We zetten verschillende communicatiekanalen in om bewoners te bereiken. In de Das’ Ja Goud Uitagenda presenteren we het cultuuraanbod in de breedste zin van het woord. En ook via dasjagoud.nl, onze social mediakanalen en e-mailcampagnes.

 

Bezoekers

Onze regio is er om in te wonen en werken maar ook om gastvrij bezoekers te ontvangen, of het nu nationale of internationale bezoekers betreft, eenmalig of herhaalbezoek, zakelijk of vrijetijdsbezoek.

Net als bedrijven, congressen en talent zijn bezoekers welkom als ze waarde toevoegen aan de stad en ommeland en haar inwoners.

De ambitie is het realiseren van een duurzame groei die bijdraagt bij aan de leefbaarheid in alle buurten, dorpen en steden in regio. Die leefbaarheid heeft betrekking op heel veel verschillende aspecten van sociale, ecologische en economische aard. Vanuit deze ambitie zetten we in op de waardevolle bezoeker die een bijdrage levert aan de stad en ommeland en met de juiste intentie op bezoek komt. We willen af van het imago van de stugge nuchtere groninger;  wij kennen vooral de gastvrije en passievolle groningers, al dan niet hier geboren en getogen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt het maakt uit wat je er van wilt maken

 

Bedrijven

Onze ambitie is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van het noordelijk ommeland, als een uitdagende, duurzame en communicatieve regio. Dit door te focussen op talenten, bedrijven, en locaties die meerwaarde bieden voor onze regio. Met hun activiteiten kunnen zij bijdragen aan het aanpakken van onze maatschappelijke uitdagingen op sectoren waar wij ons op richten:

 

Divers partnernetwerk

Onze kracht ligt in het verbinden van mensen, organisaties en initiatieven om samen kansen te verzilveren en problemen op te lossen. Zo ontstaan samenwerkingen waaruit vaak weer nieuwe verrassende ideeën ontstaan. Samen met onze partners bouwen we aan een leefbaar, aantrekkelijk, welvarend, inclusief en duurzaam Noord-Groningen . Kijk voor meer informatie over partner worden of adverteren bij ons.

Motto Da’s Ja Goud

Da’s Ja Goud is het merk en het motto waarmee Het Hogeland en Ommeland Noord zich in de markt zet. Het is het motto Groningers. Door Da’s Ja Goud consistent te verbinden aan mensen, verhalen, evenementen, gebeurtenissen en symbolen is Da’s Ja Goud uitgegroeid tot een bekend, sterk en regionaal herkenbaar motto. Het motto Da’s Ja Goud geeft uitdrukking aan de diversiteit, samenhang en individualiteit van alle Grunningers. En samen vormen we het ommeland waar we zo van houden.

De Gebiedscoöperatie Het Hogeland is merkeigenaar en Stichting Da’s Ja Goud is licentiehouder van het merk Da’s Ja Goud.